• X88 Pandora

X88 Pandora

 הסביבה העסקית כיום מחיייבת מינוף מלא של נכסי המידע הקיימים בארגונך. אתה צריך לשתף את המידע עם צוותי פנימיים ויישומים, לקוחות ושותפים עסקיים. נתונים אמינים ועדכניים חייבים לזרום ללקוחות לשותפים ולמחלקות הפנימיות.
פנדורה הוא מוצר תוכנה ייחודי המאפשר  לנתח את כל הנתונים מכל מערכות הארגון באופן אינטראקטיבי, לעצב לבדוק וליישם את תהליך העברת הנתונים או את תהליכי ה ETL.
במהלך טעינת הנתונים לבסיס הנתונים הייחודי של הכלי (עד 2 מילארד רשומות ועשרות אלפי טבלאות) נבנים כבר סטטיסטיקות ברמת טבלה, שדה ובקשרים בין שדות בתוך טבלה ובין טבלאות.
הכלי חוסך את כל שלב חקר הנתונים ואפיון מהלכי ה ETL תוך כדי ביצוע חקר נתונים. 
" עם פנדורה אתה יכול להשלים את פרויקט העברת הנתונים שלך בזמן שיא , ולנטר את האיכות של כל המערכות כחלק מתהליך ניהול נתונים שלם איכות: עיצוב וביצוע תהליכי העברת נתונים - לשנות, לטהר , במצטבר , להעשיר , לתקנן ועוד"
בנוסף הכלי מאפשר הגדרת בדיקות וחוקה עסקית ברמת שדה או ברמת טבלאות וכך ניתן לטעון גרסאות של הטבלאות ולקבל תוצאות  על פני גרסאות שונות של הנתונים.
מתודולוגיה מהירה לביצוע חקר נתונים, החברה פיתחה מתדולוגיה סדורה לביצוע חקר נתונים ואיתור  בעיות בנתונים תוך 5 ימי עבודה!!  
ללא כלים מתאימים, מתודולוגיה וניסיון, עלולים לא לאתר אנומליות חשובות מחד, ומאידך עלולים לקבל מספר גדול מאוד של אנומליות שאין בהן ממש, אשר יעמיסו עבודה רבה על הארגון שיצטרך להתמודד עם כמות גדולה של מצבים.
חשוב להדגיש שגישת התחקור הינה Bottom-Up ולא Top-Down. הסיבה לכך היא שבחיפוש הסיבה להיווצרות הליקוי בשיטת Top-Down לא נוכל לומר בוודאות שהסיבה שאובחנה כסיבה לליקוי שנבדק הינה הסיבה היחידה. בשיטת Bottom-Up יוצפו כל הסיבות לאנומליות ובהמשך ישויכו לליקוי זה או אחר. ההצלבה בין השדות לבין מאפייני הליקויים תתבסס על המאפיינים (שדות) המשותפים של הליקוי ושל האנומליה שהוצפה ואומתה.
 

 

 

לינק לאתר החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-ucl-group
SELECTED
סלקטד אתריםהלוואה באישור מיידי