• Analytix

Analytix

המוצר מנהל את תהליך הקדם ETL בארגון. אירגונים רבים מנהלים תהליכי ETL מורכבים מאוד לעיתים באמצעות מספר כלים ומוצרים שונים.
המעקב אחר גרסאות של ה ETL's  קשה עד בלתי ניתן כאשר מדובר במספר כלים ואף במסגרת של כלי אחד.  שימוש חזור בהלכים אשר כבר נכתבו כמעט ולא מתבצע כיוון ולא קיים מידיע מרכזי לגבי התהליכים הללו.
באמצעות הכלי ניתן
• לטעון  את כלל המיפויים שקיימים כיום בארגון גם  מקבצי אקסל
• לטעון את כלל ה ETL הארגוני לתוך הכלי
• ניהול גרסאות של ETL
• בניית מילון נתונים אירגוני הכוללים מקורות ויעדים
• אפשרות לביצוע סקר פערים ושלמות של נתוני יעד ומקור
• אפשרות לניתוח השפעה לגבי טבלאות ותהליכים לפני ביצע השינויים
• ניהול גרסאות ברמת טבלה או תהליך וברמת גירסת מערך אינטגרציה שלמה
• מקום מרכזי אחד המנהל את כלל התיעוד של מהלכי ה ETL בארגון

 

 לינק לאתר החברה

 

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-ucl-group
SELECTED
סלקטד אתריםהלוואה באישור מיידי